10/08/2022 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng sang vợ được đi giày

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 23:15

 

Chồng sang vợ được đi giày,
Vợ sang chồng được ghe ngày cậy trông.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng sang vợ được đi giày