21/10/2021 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển muộn

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 10:58

 

Phiên âm

Chinh bí thiều thiều khách tứ cô,
Nhạn thư tam độ đáo gia vô?
Văn chương thù ứng, đàn nhân kĩ,
Tuế nguyệt tiêu ma, lão thế đồ.
Nhạo thủy, nhạo sơn chân hứng thú,
Vi ngưu, vi mã, nhậm xưng hô.
Mạc ngôn nhai giác thiểu tri kỉ,
Tiếp thức Trung triều sĩ đại phu.

Bản dịch của Huy Cận

Vó ngựa xa xăm khách não nùng,
Thư về ba lượt tới nhà không ?
Văn chương đẽo gọt khi thù ứng,
Năm tháng phôi pha bước ruổi rong.
Vui nước, vui non, đầy thú vị,
Rằng trâu, rằng ngựa, mặc chiều lòng.
Chớ phiền thiên hạ nghèo tri kỉ,
Danh sĩ Trung triều quen biết đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Khiển muộn