26/06/2022 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hứng kỳ 4
秋興其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:27

 

Nguyên tác

聞道長安似弈棋,
百年世事不勝悲。
王侯第宅皆新主,
文武衣冠異昔時。
直北關山金鼓振,
征西車馬羽書馳。
魚龍寂寞秋江冷,
故國平居有所思。

Phiên âm

Văn đạo Trường An tự dịch kỳ,
Bách niên thế sự[1] bất thăng bi.
Vương hầu đệ trạch giai tân chủ,
Văn vũ y quan dị tích thì.
Trực bắc quan san kim cổ chấn,
Chinh tây xa mã vũ thư trì.
Ngư long tịch mịch thu giang lãnh,
Cố quốc bình cư hữu sở tư.

Dịch nghĩa

Nghe nói đất Trường An như bàn cờ,
Chuyện đời trăm năm buồn thương khôn xiết.
Nhà cửa của công hầu đều có chủ mới,
Áo mũ các quan văn võ đã khác ngày xưa.
Biên cương phía bắc vang tiếng trống đồng,
Xe ngựa miền tây dong ruổi thư lông.
Cá rồng vắng vẻ trên sông thu lạnh lùng,
Có lúc chợt nhớ cảnh đất nước yên lành cũ.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghe nói Trường An tựa hí trường!
Trăm năm thế cuộc lắm bi thương
Công hầu dinh thự thay người mới
Văn vũ y quan đổi khác thường
Chiêng, trống ầm vang lên Bắc tái
Quân, thư chậm trễ đến Tây phương
Sông thu lạnh vắng hơi tăm cá
Cố quốc thanh bình mãi ước mong.
(Năm 766)


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chuyện 100 năm từ khi nhà Đường thay nhà Tuỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu hứng kỳ 4