27/09/2023 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga - Tí Dạ ca
憶秦娥-子夜歌

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2014 08:18

 

Nguyên tác

三更月,
中庭恰照梨花雪。
梨花雪,
不勝淒斷,
杜鵑啼血。

王孫何許音塵絕,
柔桑陌上吞聲別。
吞聲別,
隴頭流水,
替人嗚咽。

Phiên âm

Tam canh nguyệt,
Trung đình kháp chiếu lê hoa tuyết.
Lê hoa tuyết,
Bất thắng thê đoạn,
Đỗ quyên đề huyết.

Vương tôn hà hứa âm trần tuyệt,
Nhu tang mạch thượng thôn thanh biệt.
Thôn thanh biệt,
Lũng đầu lưu thuỷ,
Thế nhân ô yết.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trăng giờ Tý
Ánh sáng đầy sân lê như tuyết
Lê như tuyết
Sầu héo hon
Như cuốc kêu thổ huyết

Chàng ơi sao nỡ bặt tăm hơi
Tiễn chàng ngõ đâu em nuốt nghẹn
Em nuốt nghẹn
Con thác đầu ghềnh
Thay em thút thít

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Ức Tần Nga - Tí Dạ ca