03/12/2021 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở cung oán kỳ 1
楚宮怨其一

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/11/2006 19:28

 

Nguyên tác

十二山晴花盡開,
楚宮雙闕對陽臺。
細腰爭舞君沉醉,
白日秦兵天上來。

Phiên âm

Thập nhị sơn[1] tình hoa tận khai,
Sở cung song khuyết đối Dương Đài[2].
Tế yêu tranh vũ quân trầm túy,
Bạch nhật Tần binh thiên thượng lai.

Dịch nghĩa

Mười hai ngọn núi quang đãng, hoa đã nở rộ
Hai cung vua Sở đối diện với Dương Đài
Ca nữ lưng thon tranh nhau múa, vua say khướt
Ban ngày binh Tần đến đánh như từ trên trời sa xuống.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi quang khắp chốn nở hoa
Hai cung vua Sở nhìn qua Dương Đài
Lưng thon tranh múa, vua say
Quân Tần hiện xuống đến ngay bên thành.
[1] Tức 12 ngọn của núi Vu Sơn, phía tây huyện Ba Đông, tỉnh Hồ Bắc, trong đó tương truyền một ngọn có thần tiên ở.
[2] Dưới núi Vu Sơn, nơi thần nữ Vu Sơn ở. Tương truyền thần nữ núi Vu gặp Sở Hoài Vương trong giấc mộng nên mới có tích mây mưa. Khi nói đến Dương Đài, Vu Sơn, Cao Đường là nói đến chuyện mây mưa (nam nữ). Dương Đài nằm phía bên kia sông Dương Tử, cung vua Sở bên này sông.
Hiện nay tất cả các nơi như Dương Đài, Bạch Đế thành, hẽm núi Cù Đường, hẽm Vu Giáp, hẽm Tây Lăng,... đều chìm dưới biển nước vì Trung Quốc làm đập Tam Giáp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Sở cung oán kỳ 1