18/01/2021 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 066
山居百詠其六十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:41

 

Nguyên tác

山居靜地暗嗟吁,
紅紫紛紛反亂朱。
要識先天皆此理,
谷神太極即真如。

Phiên âm

Sơn cư tĩnh địa ám ta hu,
Hồng tử phân phân phiên loạn chu.
Yếu thức tiên thiên giai thử lý,
Cốc thần thái cực tức chân như.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi đất vắng lặng than thầm,
Hồng tía đua nhau trái loạn chu,
Phải biết tiên thiên đều lý đó,
Cốc thần thái cực ấy chân như.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 066