14/06/2021 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ chúc Tết năm 1962 (Nhâm Dần)

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 21:15

 

Năm Dần, mừng xuân thế giới,
Cả năm châu phấp phới cờ hồng.
Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi,
Bốn mùa hoa Duyên Hải, Đại Phong.
Chúc miền Nam đấu tranh tiến tới,
Sức triệu người hơn sóng biển Đông.
Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi,
Hoà bình thống nhất quyết thành công.
Xuân Nhâm Dần 1962

Báo Nhân dân, số 2876, ngày 5-2-1962.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 10), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thơ chúc Tết năm 1962 (Nhâm Dần)