03/10/2023 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu muộn

Tác giả: Bùi Minh Trí

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi-Minh-Trí vào 07/07/2013 22:21

 

Chiều buông trên ngàn lau
Lá bên nhau thầm thĩ
Về nghiệp đời vạn cổ
Huyền hoặc ánh sao rơi

Khoảng thu nhẹ chơi vơi
Đường đời qua lặn lội
Hương xa man mác lối
Cháy hy vọng mong manh

Thoát ra khỏi đua tranh
Sầu vắt qua thu muộn
Lòng vẫn như sóng cuộn
Vỗ vào cõi đi về…
Nguồn: Gió thông xanh, Bùi Minh Trí, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Trí » Thu muộn