08/12/2022 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió
Вetep

Tác giả: Boris Pasternak - Борис Пастернак

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 01/06/2007 11:31

 

Nguyên tác

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh đã chết rồi, em vẫn sống
Còn gió than phiền, khóc nỉ non
Gió lay biệt thự, lay rừng rậm.
Không gì riêng lẻ mỗi cây thông
Mà gió lung lay cả cánh rừng
Với tất cả tận cùng xa thẳm
Như lay những chiếc thuyền buồm
Trong vũng tàu nước lặng.
Đấy không phải là tại vì ngạo mạn
Hay tại vì giận dữ cuồng điên
Mà để, trong nỗi buồn vô hạn
Tìm những lời gió hát ru em.
1953
Nguồn: Các nhà thơ giải Nobel, NXB Lao Động, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Boris Pasternak » Gió