04/10/2022 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư

Tác giả: Phạm Thấu (II)

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2020 06:34

 

Mưỡu:
Người đâu gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Phòng văn hơi giá như đồng,
Bâng khuâng luống những rày trông mai chờ.

Hát nói:
Tri âm ai đó,
Đã cùng ai gắn bó nợ ba sinh?
Giải đồng tâm hay vẫn buộc lấy tình,
Tằm dẫu thác tơ kia còn phải vướng.
Nguyệt ấn mai song thanh dạ tưởng,
Phong sao ngọc thụ lữ tình hoài.
Ấy vì đâu như mưa tuôn, như gió thoảng,
Như chớp nhoáng, như mây bay,
Con tạo khéo trêu ngươi chi thế thế?
Kìa những lúc sơn minh cùng hải thệ,
Chữ ái ân ghi để lúc nào nguôi.
Gặp nhau ta sẽ vui cười!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thấu (II) » Tương tư