05/07/2022 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An thu vọng
長安秋望

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Hà Như vào 17/11/2012 17:05

 

Nguyên tác

樓倚霜樹外,
鏡天無一毫。
南山與秋色,
氣勢兩相高。

Phiên âm

Lâu ỷ sương thụ ngoại,
Kính thiên vô nhất hào.
Nam sơn[1] dữ thu sắc,
Khí thế lưỡng tương cao.

Dịch nghĩa

Lầu tựa vào cây sương thu dãi nhiều đêm,
Trời trong xanh không một gợn.
Núi Chung Nam và mầu thu,
Như tôn nhau lên cùng cao.

Bản dịch của Hà Như

Lầu tựa cây sương đêm,
Không gợn sợi tơ mềm.
Chung Nam và thu sắc,
Đều muốn được cao thêm.
[1] Tức núi Chung Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Trường An thu vọng