25/01/2022 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với người tạo thế

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:25

 

Cây thông vút thế trực
Cây sung vươn thế hoành
Cây thì hổ phục, cây long giáng
Cây nào là thế của đời anh?
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Với người tạo thế