29/11/2021 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng phu du Tần
同夫遊秦

Tác giả: Vương Uẩn Tú - 王韞秀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 11:57

 

Nguyên tác

路掃飢寒跡,
天哀志氣人。
休零別離淚,
攜手入西秦。

Phiên âm

Lộ tảo cơ hàn tích,
Thiên ai chí khí nhân.
Hưu linh biệt ly lệ,
Huề thủ nhập Tây Tần.

Dịch nghĩa

Phải lên đường mới xoá được nghèo đói và rét mướt,
Trời sẽ thương người có chí.
Chàng khỏi lo khóc ly biệt,
Vì thiếp sẽ nắm tay chàng cùng vào Thiểm Tây đất Tần cũ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phải lên đường mới xong nghèo khó
Trời xanh thương người có chí bền
Đừng lo phải khóc biệt em
Hai ta cùng nắm tay lên Tây Tần
Tác giả là vợ của Nguyên Tải. Về nhà chồng được ít lâu, thấy gia cảnh nhà chồng nghèo khó quá, bà khuyên chồng lên kinh đô tìm cuộc sống mới. Tại đây, bà tần tảo nuôi chồng ăn học, thi đỗ, làm quan tới tể tướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Uẩn Tú » Đồng phu du Tần