23/03/2023 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dặm xa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 20:54

 

Thuyền nằm bóng lẫn trong cây
Bờ yên sông tạnh thôn đầy sương pha
Bến gần cách mấy non xa
Bao mùa hoa nhớ em và phố xưa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Dặm xa