12/08/2020 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nữ quan tử kỳ 2
女冠子其二

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:36

 

Nguyên tác

昨夜夜半,
枕上分明夢見。
語多時,
依舊桃花面。
頻低柳葉眉,
半羞還半喜。
欲去又依依,
覺來知是夢,
不勝悲。

Phiên âm

Tạc dạ dạ bán,
Chẩm thượng phân minh mộng kiến.
Ngữ đa thì,
Y cựu đào hoa diện.
Tần đê liễu diệp my,
Bán tu hoàn bán hỉ.
Dục khứ hựu y y,
Giác lai tri thị mộng,
Bất thắng bi.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đúng nửa đêm trước
Trên gối rõ ràng mộng thấy
Truyện thì thầm
Vẫn nét đào hoa diện
Thường hay nhíu liễu my
Nửa mừng mà nửa thẹn
Cất bước lại y y
Tỉnh ra biết rõ mộng
Xiết sầu bi
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Nữ quan tử kỳ 2