24/04/2021 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phục
魚服

Tác giả: Hạ Hoàn Thuần - 夏完淳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2008 04:22

 

Nguyên tác

投筆新從定遠侯,
登壇誓飲月氏頭。
蓮花劍淬胡霜重,
柳葉衣輕漢月秋。
勵志雞鳴思擊楫,
驚心魚服愧同舟。
一身湖海茫茫恨,
縞素秦庭矢報仇。

Phiên âm

Đầu bút tân tòng Định Viễn hầu,
Đăng đàn thệ ẩm Nhục Chi đầu.
Liên hoa kiếm thối Hồ sương trọng,
Liễu diệp y khinh Hán nguyệt thu.
Lệ chí kê minh tư kích tiếp,
Kinh tâm ngư phục quý đồng chu.
Nhất thân hồ hải mang mang hận,
Cảo tố Tần đình thỉ báo cừu.

Bản dịch của (Không rõ)

Xếp bút nghiên theo Định Viễn hầu
Lên đàn thề giết Nguyệt thị đầu
Kiếm hoa sen tôi sương Hồ nặng
Áo lá liễu nhẹ trăng Hán thu
Gà gáy giục chí trai đẩy mái
Xốn xang ngư phục thẹn chung thuyền
Một thân hồ biển mênh mang hận
Tang trắng Tần đình thề báo thù

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Hoàn Thuần » Ngư phục