29/11/2021 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính giản Vương minh phủ
敬簡王明府

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 22:19

 

Nguyên tác

葉縣郎官宰,
周南太史公。
神仙才有數,
流落意無窮。
驥病思偏秣,
鷹愁怕苦籠。
看君用高義,
恥與萬人同。

Phiên âm

Diệp huyện lang quan tể,
Chu Nam[1] Thái sử Công[2].
Thần tiên tài hữu số,
Lưu lạc ý vô cùng.
Ký bệnh tư thiên mạt,
Ưng sầu phạ khổ lung.
Khan quân dụng cao nghĩa,
Sỉ dữ vạn nhân đồng.

Dịch nghĩa

Tại nơi huyện nhỏ ông là vị quan đứng đầu,
Cũng như Thái Sử Công ở Chu Nam.
Có tài như thần tiên là do có số,
Ý thơl lưu lạc chảy mãi không hết.
Ngựa nòi bị bệnh nên cứ nghĩ hoài đến đồ ăn,
Chim ưng buồn sợ bị nhốt trong lồng hẹp.
Thấy ông là người có nghĩa cử cao đẹp,
Tôi tự thấy thẹn cùng sánh với vạn người.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quan đứng đầu huyện nhỏ,
Chu Nam, ông Thái sử.
Có số, tài khác thường,
Vô hạn, ý tất tả.
Thức ăn, ngựa bệnh mong,
Lồng chật, ưng buồn sợ.
Thấy ông nghĩa cử cao,
Vạn người đâm mắc cỡ.
(Năm 761)

Lời dẫn: “Phủ thường vi Đường Hưng huyện tể Vương Tiềm tác khách quán ký. Nghi tức Vương minh phủ.” 甫嘗為唐興縣宰王潛作客館記。疑即王明府。 (Phủ tôi thường lấy nhà của Vương Tiềm chủ huyện Đường Hưng làm nơi nghỉ chân. Nghi chính là quan minh phủ họ Vương.)

[1] Thuộc Lạc Dương.
[2] Cha của Tư Mã Thiên, khi sống tù túng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Kính giản Vương minh phủ