25/03/2023 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1
乾元中寓居同谷縣作歌其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 21:16

 

Nguyên tác

有客有客字子美,
白頭亂髮垂過耳;
歲拾橡栗隨狙公,
天寒日暮山谷里。
中原無書歸不得,
手腳凍皴皮肉死。
嗚呼一歌兮歌已哀,
悲風為我從天來。

Phiên âm

Hữu khách, hữu khách tự Tử Mỹ
Bạch đầu loạn phát thuỳ quá nhĩ
Tuế thập tượng lật tuỳ thư công
Thiên hàn nhật mộ sơn cốc lý
Trung Nguyên vô thư quy bất đắc
Thủ cước đống thuân, bì nhục tử
Ô hô! Nhất ca hề, ca dĩ ai,
Bi phong vị ngã tòng thiên lai.

Dịch nghĩa

Có người, có người tên chữ là Tử Mỹ
Đầu bạc phơ, tóc bù xù rũ xuống quá tai
Quanh năm lượm hạt dẻ, đi theo người nuôi vượn
Trời rét, buổi chiều ở trong hang núi
Trung Nguyên bặt tin, không về được
Chân tay cóng buốt, da thịt tê dại
Hỡi ôi! Bài hát thứ nhất, tiếng hát đã xót xa
Gió buồn vì ta từ trên trời thổi xuống...

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lữ khách tên người là Tử Mỹ
Đầu bù, tóc bạc phủ hơn tai
Quanh năm lượm dẻ theo nuôi vượn
Trong núi chiều buông lạnh khắp trời.
Trung thổ bặt tin, về chẳng được
Da tê, thân dại, cóng chân tay.
Hỡi ôi! khúc một sao ai oán
Gió thảm vì ta rũ cánh bay.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1