12/04/2021 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 110

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 22:45

 

Hễ sự cản, lòng chi trì[1],
Phải đòi khi, lại đòi khi.
Tiền ròng, bạc chảy: tưng bừng đến,
Nhà khó, tay không: lững thững đi.
Miệng nói sau lưng như dáo nứa,
Lưỡi đưa trước mặt giống kim chì.
Chữ rằng: Thủ phận sầu nan nhập,
Dù có vì chi [...][2]
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này nói về lòng người đen bạc.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Chống giữ, ở đây là chống lại sự cản trở.
[2] Bản Nôm bị rách, thiếu chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 110