20/08/2022 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú
絕句

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:22

 

Nguyên tác

江邊踏青罷,
回首見旌旗。
風起春城暮,
高樓鼓角悲。

Phiên âm

Giang biên đạp thanh[1] bãi,
Hồi thủ kiến tinh kỳ.
Phong khởi xuân thành mộ,
Cao lâu cổ giốc bi.

Dịch nghĩa

Lễ hội đạp thanh bên sông đã vãn,
Quay đầu lại thấy cờ quạt.
Chiều xuân gió nổi trên mặt thành,
Tiếng trống cùng tù và trên lầu canh nghe buồn bã.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bên sông tan hội đạp thanh,
Gió chiều đã thổi bên thành xuân đây.
Ngoái trông cờ xí giăng đầy,
Lầu cao khúc giác trống gây bi sầu!
(Năm 762)

[1] Hội đạp thanh vào tiết thanh minh, mùa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú