30/05/2024 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tuyết vẫn rơi, rơi mãi không thôi...”
“А снег повалится, повалится...”

Tác giả: Evgeny Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2007 09:18

 

Nguyên tác

К. Шульженко

А снег повалится, повалится...
и я прочту в его канве,
что моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне.

И поведет куда-то за руку,
на чьи-то тени и шаги,
и вовлечет в старинный заговор
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется
по Сретенкам и Моховым,
что молод не был я пока еще,
а только буду молодым.

И ночь завертится, завертится
и, как в воронку, втянет в грех,
и моя молодость завесится
со мною снегом ото всех.

Но, сразу ставшая накрашенной
при беспристрастном свете дня,
цыганкой, мною наигравшейся,
оставит молодость меня.

Начну я жизнь переиначивать,
свою наивность застыжу
и сам себя, как пса бродячего,
на цепь угрюмо посажу.

Но снег повалится, повалится,
закружит все веретеном,
и моя молодость появится
опять цыганкой под окном.

А снег повалится, повалится,
и цепи я перегрызу,
и жизнь, как снежный ком, покатится
к сапожкам чьим-то там, внизу.

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Tặng К. Shulzhenko

Tuyết vẫn rơi, rơi mãi không thôi
Và tôi đọc trên nền tuyết ấy
Rằng tuổi trẻ tôi đã xa cách vậy
Lại ghé về đây gặp lại tôi

Và cầm tay tôi, dẫn đi đâu đó
Theo bóng hình ai, theo bước chân ai
Dẫn tôi vào câu bùa chú cổ
Của lửa, cỏ cây, và bão tuyết rơi hoài

Và tôi lại bỗng dưng cảm thấy
Đi trên đường phố rất thân quen
Nhưng khi đó, tôi vẫn còn chưa trẻ
Mà mới chỉ là sắp trẻ - sắp thanh niên

Và màn đêm cứ quay cuồng, quay mãi
Tựa chiếc phễu to, tội lỗi hút ta vào
Và tuổi trẻ cùng với tôi đơn độc
Giữa màn tuyết dầy, chẳng thấy trời cao

Nhưng bỗng thành một cô gái di gan
Trong ánh sáng ban ngày vẫn phấn son loè loẹt
Tuổi trẻ chơi tôi đến chán chường mỏi mệt
Rồi tuổi xuân sẽ lại bỏ tôi đi

Và tôi bắt đầu hiểu cuộc đời khác hẳn
Bỗng ngượng vì mình quá thơ ngây
Và tự mình, như chó hoang kia vậy
Tự xích mình với khuôn mặt đắng cay

Nhưng tuyết vẫn rơi, rơi mãi rơi hoài
Quay như con thoi dệt trong khung cửi
Và tuổi trẻ của tôi sẽ lại
Như cô di gan trước cửa sổ phòng tôi

Mà tuyết vẫn rơi, rơi mãi không thôi
Ta đến cắn đứt xích xiềng này mất
Và cuộc đời, như cục tuyết to nặng
Lăn đến giày ai không rõ dưới kia
1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evgeny Evtushenko » “Tuyết vẫn rơi, rơi mãi không thôi...”