16/05/2021 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Ngô Tất Tố

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 17:17

 

Việc làng văn nghệ tắt đèn anh
Lều chõng mà chi lắm đoạn đành
May còn cụ cố nghìn muôn tuổi
Để làm nhà ngói hoá nhà tranh
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Nhớ Ngô Tất Tố