19/01/2021 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kêu

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2018 07:50

 

Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi
Ịt! Ụt! Ịt! Lợn đòi
Meo! Meo! Meo! Mèo trách
Bê! Bê! Bê! Dê cười...
Nguồn: Những bài thơ nho nhỏ (thơ), Phạm Hổ, NXB Kim Đồng, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Kêu