27/01/2022 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:00

 

Nguyên tác

靜閣談玄夜,
南樓拜月日。
清風吹不斷,
微妙獨心知。

Phiên âm

Tĩnh các đàm huyền dạ,
Nam lâu bái nguyệt nhật.
Thanh phong xuy bất đoạn,
Vi diệu độc tâm tri.

Dịch nghĩa

Đêm tối mịt, gác yên lặng,
Ở lầu nam xem mặt trăng, mặt trời.
Gió mát thổi không ngừng,
Một mình, lòng cảm thấy sự vi diệu.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Gác tĩnh mịch, đêm tối,
Lầu nam xem mặt trời.
Gió mát không ngừng thổi,
Lòng cảm thấy bồi hồi.
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hương