30/06/2022 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoản ca hành tống Kỳ lục sự quy Hợp Châu, nhân ký Tô sứ quân
短歌行送祁錄事歸合州,因寄蘇使君

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 08:49

 

Nguyên tác

前者途中一相見,
人事經年記君面。
後生相動何寂寥,
君有長才不貧賤。
君今起柁春江流,
余亦沙邊具小舟。
幸為達書賢府主,
江花未盡會江樓。

Phiên âm

Tiền giả đồ trung nhất tương kiến,
Nhân sự kinh niên ký quân diện.
Hậu sinh tương động hà tịch mịch,
Quân hữu trường tài bất bần tiện.
Quân kim khởi đà xuân giang lưu,
Dư diệc sa biên câu tiểu chu.
Hạnh vị đạt thư hiền phủ chủ,
Giang hoa vị tận hội giang lâu.

Dịch nghĩa

Trước kia giữa đường được gặp nhau,
Việc đời từng trải qua năm nhận rõ ra trên khuôn mặt anh.
Kẻ sinh sau năng động sao lại e dè đến thế,
Anh có tài lớn chẳng chịu ở cảnh nghèo đâu.
Anh nay buông chèo theo sông trôi,
Tôi cũng bên bến buông thuyền nhỏ.
May được gửi thư tới người chủ quận hiền từ họ Tô,
Hoa sông chưa hết thì còn có cơ gặp nhau trên lầu sông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước kia giữa đường bỗng cùng quen,
Việc đời năm tháng mặt chẳng quên.
Sinh sau còn sức, sao im ắng,
Anh có tài lớn, chẳng nghèo hèn.
Anh nay buông chèo theo sông xuân,
Tôi cũng ven sông thả con thuyền.
May được gửi thư tới quan phủ,
Hoa sông chưa hết hẹn lầu bên.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đoản ca hành tống Kỳ lục sự quy Hợp Châu, nhân ký Tô sứ quân