07/07/2022 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao cầu 2
羔裘 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 18:03

 

Nguyên tác

羔裘豹飾,
孔武有力。
彼其之子,
邦之司直。

Phiên âm

Cao cầu báo sức,
Khổng vũ hữu lực.
Bỉ ký chi tử,
Bang chi tư trực.

Dịch nghĩa

Áo da dê mà viền bằng da beo để trang sức,
Trông rất có uy vũ và sức mạnh.
Vị kia (quan đại phu mặc áo ấy)
Là người giữ đạo chính trực của quốc gia vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê viền tay da báo,
Uy vũ và mạnh bạo lắm thay!
Kìa người mặc chiếc áo này,
Nước nhà giữ mực thẳng ngay không bình.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

sức: trang sức, viền theo ống tay áo để trang sức thêm cho đẹp. Theo sách Lễ Ký, vua thì dùng nguyên một loại da để làm áo, còn bầy tôi thì phải kém hơn, dùng nhiều loại da che lộn làm áo, cho nên áo da dê của quan đại phu lại dùng da beo viền thêm để trang sức.
khổng: rất.
báo: con beo rất uy vũ và mạnh tợn, cho nên kẻ mặc áo mà có viền dao beo thì phải uy vũ, mạnh tợn.
tư: chủ về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cao cầu 2