28/05/2022 17:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Hạ hành
江夏行

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 14:13

 

Nguyên tác

憶昔嬌小姿,
春心亦自持。
為言嫁夫婿,
得免長相思。
誰知嫁商賈,
令人卻愁苦。
自從為夫妻,
何曾在鄉土。
去年下揚州,
相送黃鶴樓。
眼看帆去遠,
心逐江水流。
只言期一載,
誰謂歷三秋。
使妾腸欲斷,
恨君情悠悠。
東家西舍同時發,
北去南來不逾月。
未知行李遊何方,
作個音書能斷絕。
適來往南浦,
欲問西江船。
正見當壚女,
紅妝二八年。
一種為人妻,
獨自多悲淒。
對鏡便垂淚,
逢人只欲啼。
不如輕薄兒,
旦暮長相隨。
悔作商人婦,
青春長別離。
如今正好同歡樂,
君去容華誰得知。

Phiên âm

Ức tịch kiều tiểu tư
Xuân tâm diệc tự trì
Vi ngôn giá phu tế
Ðắc miễn trường tương tư
Thùy tri giá thương gia
Lệnh nhân khước sầu khổ
Tự tòng vi phu tế
Hà hội tại hương thổ
Khứ niên hạ Dương Châu
Tương tống Hoàng Hạc lâu
Nhãn khán phàm khứ viễn
Tâm trục giang thủy lưu
Chỉ ngôn kỳ nhất tải
Thùy vị lịch tam thu
Sử thiếp trường dục đoạn
Hận quân tình du du
Ðông gia tây xá đồng thời phát
Bắc khứ nam lai bất du nguyệt
Vị tri hành lý tại hà phương
Tác cá âm thư năng đoạn tuyệt
Thích lai vãng Nam Phố
Dục vấn Tây giang thuyền
Chính kiến đương lư nữ
Hồng trang nhị bát niên
Nhất chủng vi nhân thê
Ðộc tự đa bi thê
Ðối kính tiện thùy lệ
Phùng nhân chỉ dục đề
Bất như khinh bạc nhi
Ðản mộ trường tương tùy
Hối tác thương nhân phụ
Thanh xuân trường biệt ly
Như kim chính hảo đồng hoan lạc
Quân khứ dung hoa thùy đắc tri

Bản dịch của mailang

Nhớ trẻ đẹp dịu hiền
Lòng son giữ lấy duyên
Có lời nên đôi sánh,
Chẳng tơ tưởng tình riêng
Ai hay ưng buôn lái
Khiến người đau khổ mãi
Giữ trọn đạo vợ chồng
Quê xưa cùng vế lại
Năm qua xuống Dương Châu
Tiễn nhau Hoàng Hạc Lâu
Mắt trông thuyền dần khuất
Lòng theo nước chảy mau
Chỉ nói chừng một tuyết
Ai ngờ đã ba sương
Khiến lòng thiếp đứt đoạn
Hận chàng tình muôn phương
Xứ đông xứ tây tìm ráo riết
Bắc đến nam về dầm ánh nguyệt
Chẳng hay đã đến những nơi nào
Hết thảy âm thư đều đoạn tuyệt
Lúc quay về Nam phố
Gặn hỏi thuyền sông Tây
Thấy ngay cùng kỷ nữ
Son phấn tuổi trăng đầy
Mỗi vẻ tựa phu thê
Riêng xót lệ dầm dề
Trước gương mà rơi lệ
Gặp người khóc tỉ tê
Chẳng như kẻ bần cùng
Sớm tối mãi tương phùng
Hối ưng phường buôn chuyến
Thanh xuân cách mịt mùng
Như nay chính lúc cùng hoan lạc
Người đi, nhan sắc biết ai cùng.
(Năm 734)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Giang Hạ hành