07/12/2021 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn cao
巫山高

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 10:17

 

Nguyên tác

巫山高不極,
合遝狀奇新。
暗谷疑風雨,
陰崖若鬼神。
月明三峽曙,
潮滿九江春。
為問陽臺客,
應知入夢人。

Phiên âm

Vu sơn cao bất cực
Hàm đạp trạng kỳ tân
Ám cốc nghi phong vũ
Âm nhai nhược quỉ thần
Nguyệt minh tam giáp hiểu
Hồ mãn cửu giang xuân
Vị vấn Dương Đài khách
Ưng tri nhập mộng nhân.

Dịch nghĩa

Núi Vu cao không biết đâu là cùng
Lớp lớp hình dạng lạ lùng mới mẻ
Hang tối tưởng chừng chứa gió mưa
Vách núi âm u như có quỷ thần
Trăng sáng soi ba kẽm vào buổi tối
Ao đầy ắp vẻ xuân của chín dòng sông
Xin hỏi người khách ở Dương Đài
Có biết người trong giấc mơ chăng?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Non Vu cao chót vót
Mới lạ biết bao lần!
Hang tối ngờ mưa gió
Sườn im tựa quỷ thần
Trăng soi ba kẽm sớm
Hồ đẫy chín sông xuân
Xin hỏi Dương Đài khách
Hay chăng mộng ái ân?
Có thuyết nói bài này của Trương Tuần Chi 張循之.
Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Vu sơn cao