14/04/2024 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Mỵ Châu

Tác giả: Nguyễn Hữu Chu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 08:06

 

Trong khi đằm thắm cuộc nồng nàn,
Còn giấu gì nhau phải nói man?
Trói lấy móng rùa khoe máy nỏ,
Lại ngồi mình ngựa thả lông ngan.
Cô nàng vẫn chắc ông chồng thật,
Bố vợ đâu ngờ chú rể gian!
Quag lại lưỡi gươm chia cốt nhục,
Xét tình mới biết gái này oan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chu » Vịnh Mỵ Châu