07/12/2021 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 4
採桑子其四

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 03:26

 

Nguyên tác

畫船載酒西湖好,
急管繁絃,
玉盞催傳,
穩泛平波任醉眠。

行雲卻在行舟下,
空水澄鮮,
俯仰留連,
疑是湖中別有天。

Phiên âm

Hoạ thuyền tái tửu tây hồ hảo,
Cấp quản phồn huyền,
Ngọc trản thôi truyền,
Ổn phiếm bình ba nhiệm tuý miên.

Hành vân khước tại hành chu hạ,
Không thuỷ trừng tiên,
Phủ ngưỡng lưu liên,
Nghi thị hồ trung biệt hữu thiên.

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngồi thuyền uống rượu Hồ Tây tuyệt,
Rộn rã tiêu huyền,
Chén ngọc thúc chuyền,
Hết lắc sóng im say ngủ yên.

Mây trôi dưới đáy thuyền đang lướt,
Trời nước trong tuyền,
Trên dưới lưu liên,
Cứ ngỡ giữa hồ trời khác rêng !!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Thái tang tử kỳ 4