30/10/2020 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn pha dương - Đồng Quan hoài cổ
山坡羊-潼關懷古

Tác giả: Trương Dưỡng Hạo - 張養浩

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2007 22:17

 

Nguyên tác

峰巒如聚,
波濤如怒,
山河表裡潼關路。
望西都,
意踟躕。
傷心秦漢經行處,
宮闕萬間都做了土。
興,百姓苦!
亡,百姓苦!

Phiên âm

Phong loan như tụ,
Ba đào như nộ,
Sơn hà biểu lý Đồng Quan lộ.
Vọng Tây đô,
Ý trì trù,
Thương tâm Tần Hán kinh hành xứ,
Cung khuyết vạn gian đô tố liễu thổ.
Hưng, bách tính khổ!
Vong, bách tính khổ!

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Núi gò tụ họp,
Ba đào phẫn nộ,
Trong ngoài sông núi Đồng Quan đó.
Nhìn Tây Đô,
Ý ngần ngừ,
Qua ngang Tần Hán kinh thành cũ.
Cung điện ngàn gian thành bãi cỏ.
Hưng, trăm họ khổ!
Vong, trăm họ khổ!
(Bản dịch trong "Anh hùng xạ điêu" do Cao Tự Thanh dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Dưỡng Hạo » Sơn pha dương - Đồng Quan hoài cổ