30/11/2020 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 08:43

 

Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
Nỏ thiếu chi nơi kẹp sách vào ra
Trời kia đã định đôi ta
Khó thời chịu khó, khiến xa sao đành
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch