19/09/2021 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấm viên xuân
沁園春

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:18

 

Nguyên tác

(赴密州,早行,馬上寄子由)

孤館燈青,
野店雞號,
旅枕夢殘。
漸月華收練,
晨霜耿耿,
雲山摛錦,
朝露漙漙。
世路無窮,
勞生有限。
似此區區長鮮歡。
微吟罷,
憑徵鞍無語,
往事千端。
當時共客長安,
似二陸初來俱少年。
有筆頭千字,
胸中萬卷,
致君堯舜,
此事何難!
用舍由時,
行藏在我,
袖手何妨閒處看?
身長健,
但優遊卒歲,
且斗樽前。

Phiên âm

(Phó Mật Châu, tảo hành, mã thượng ký Tử Do)

Cô quán đăng thanh,
Dã điếm kê hiệu,
Lữ chẩm mộng tàn.
Tiệm nguyệt hoa thu luyện,
Thần sương cảnh cảnh,
Vân sơn cầm cẩm,
Triêu lộ phổ phổ.
Thế lộ vô cùng,
Lao sinh hữu hạn.
Tự thử khu khu trường tiên hoan.
Vi ngâm bãi,
Bằng trưng yên vô ngữ,
Vãng sự thiên đoan.
Đương thời cộng khách Trường Yên (An),
Tự nhị lục sơ lai câu thiếu niên.
Hữu bút đầu thiên tự,
Hung trung vạn quyển,
Trí quân Nghiêu Thuấn,
Thử sự hà nan!
Dụng xả do thời,
Hành tàng tại ngã,
Tụ thủ hà phương nhàn xứ khán ?
Hữu trường kiện,
Đãn ưu du tuất tuế,
Thả đẩu tôn tiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

(Đổi sang Mật Châu, khởi hành sớm, trên ngựa viết gửi Tử Do)

Quán lẻ đèn xanh,
Nhà trọ gà báo,
Gối khách mộng tàn.
Hoa trăng sáng dần màu lụa,
Sương sớm rực lên,
Núi mây như gấm,
Móc mai lan rộng.
Đường trần vô tận,
Hữu hạn đời người.
Hãy cứ vui lên.
Hết ngâm vịnh,
Dựa yên ngựa lặng im,
Đời cũ vô chừng.
Năm xưa vui cùng khách Trường An,
Hai sáu tuổi thanh niên cùng lứa.
Ngàn chữ hiện lên đầu bút,
Vạn sách nằm sẵn trong bụng,
Muốn giúp vua tạo đời Nghiêu Thuấn,
Việc ấy khó thay!
Dùng bỏ do thời,
Được mất có ta,
Rủ tay tìm nhàn rỗi chốn nào ?
Mong tấm thân luôn khoẻ mạnh,
Lưu lạc mãi quanh năm,
Hãy vui cùng chén rượu trước mắt.
Bài này Tô Đông Pha làm năm Hy Ninh thứ 7 (1074), tháng 7 từ Hàng Châu dời đi Mật Châu, sáng sớm trên đường làm gửi cho em trai là Tử Do.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Thấm viên xuân