18/10/2021 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù du phán
茱萸沜

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:46

 

Nguyên tác

結實紅且綠,
復如花更開。
山中倘留客,
置此芙蓉杯。

Phiên âm

Kết thực hồng thả lục,
Phục như hoa tái khai.
Sơn trung thảng lưu khách,
Trí thử phù dung bôi.

Dịch nghĩa

Cây thù du kết trái xanh, đỏ lẫn nhau,
Có khi lại còn cả hoa nữa.
Trong núi nếu cần giữ khách lại,
Thì đã có sẵn lá sen này làm chén uống rượu!

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Kết quả đỏ rồi xanh
Như hoa nở thêm chung
Trong núi như lưu khách
Bầy sẵn chén phù dung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thù du phán