08/02/2023 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng hay hình

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 07/07/2021 14:36

 

hình như
bóng ai ngập ngừng ngưỡng cửa

đêm giăng mắc trên hàng cây thế kỷ
vườn xưa cả gió đang thay lá

cây lộng gió trời sao bóng lặng im

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Bóng hay hình