09/12/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việc làm đẹp
Le beau travail

Tác giả: Pierre Seghers

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2018 19:57

 

Nguyên tác

J’ai chanté mes amours sur de grands chevaux noirs.
La réforme a passé et mes amours, on me les a prises
Elles se baladent quelque part là-bas
Dans un monde lointain et je ne sais plus d’elles
Rien. Il paraît qu’il pleut, qu’elles ont froid.

J’ai chanté mes amis en ouvrant grands les bras.
La charrette à passé, et mes amis, ils sont en fourrière
Dans une tour on les a mis, par-ci, par-là,
Des chiens, quoi. Ils avaient la rage d’aimer leurs frères.

J’ai chanté mon travail en m’agrippant à lui.
La police m’a dit: un poète, une affaire
On en a besoin dans les mines. J’y suis.

Mais mes chevaux noirs m’ont suivi
Mes bras battus s’ouvrent encore
Et mon travail n’est pas fini

Bản dịch của Tế Hanh

Tôi đã ca ngợi tình yêu trên những con ngựa lớn
Cuộc cải cách và tình yêu tôi đã mất
Ở một nơi xa xôi
Tôi không biết ở đâu
Hình như trời mưa và rét

Tôi đã ca ngợi tình bạn mở rộng hai tay
Một chuyến xe qua bắt các bạn tôi đi
Chúng nhốt trong ngục tù nơi này nơi nọ
Chúng bảo: “Quý bạn đến thế cơ! Đồ chó!”

Tôi ca ngợi việc làm và đầy tin tưởng
Cảnh sát bảo: nhà thơ, một vấn đề
Cần đến nó nơi hầm mỏ và tôi đến

Những con ngựa vẫn theo tôi
Tay tôi mở rộng đón cuộc đời
Và việc làm tôi tiếp tục
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (thơ kháng chiến Pháp), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pierre Seghers » Việc làm đẹp