12/08/2020 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một con so bằng mười con dạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:52

 

Một con so bằng mười con dạ.
Khảo dị:
Một con so bằng ba con dạ.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một con so bằng mười con dạ