27/11/2020 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán cung từ
漢宮詞

Tác giả: Tả Yển - 左偃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 28/12/2015 20:43

 

Nguyên tác

寒燭照清夜,
笙歌隔蘚墻。
一從飛燕入,
便不見君王。

Phiên âm

Hàn chúc chiếu thanh dạ,
Sanh ca cách tiển tường.
Nhất tòng Phi Yến nhập,
Tiện bất kiến quân vương.

Dịch nghĩa

Đuốc lạnh lẽo soi suốt đêm thanh vắng,
Tiếng sênh, giọng ca hầu vua cách sau bức tường rêu.
Một khi vua đã vào với Phi Yến rồi,
Không ai còn thấy vua đâu nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đuốc lạnh lẽo soi đêm thanh vắng
Tiếng sênh ca chìm lắng sau tường
Một cùng Phi Yến lên giường
Không ai còn thấy quân vương ra ngoài
Triệu Phi Yến con nhà dân nghèo nhưng có sắc đẹp, được Hán Thành Đế sủng ái, phong làm tiệp dư, cho ở cung Chiêu Dương. Bài này đại ý nói từ khi có Phi Yến vào cung, vua không còn biết đến cung nữ nào khác nữa. Nói cung nhà Hán ám chỉ cung nhà Đường cũng vậy trong những năm cuối cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tả Yển » Hán cung từ