29/01/2022 11:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ bản tỉnh sự thế

Tác giả: Kỳ Đồng - 奇童

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/03/2012 18:46

 

Phiên âm

Dân sự gian nan dĩ kỷ niên,
Phương kim tỉnh thế tối phân phiền.
Giang phòng nhật nhật dân phương cấp,
Thuỷ hoạn thang thang hoạn hựu duyên.
Vị trí ung hy đô tại thử,
Mạc phi khí hoá ngẫu nhi nhiên.
Hạnh đắc thiên nhân thi trí trị,
Phiên linh nhân lực khả hồi thiên.

Bản dịch của Hoàng Tạo, Phạm Đức Duật

Khó khăn dân chịu mấy năm rồi
Tình thế ngày nay thực rối bời
Gìn giữ đê điều dân khó nhọc
Mênh mông lũ lụt nước chưa lui
Đời chưa thịnh trị do lẽ ấy
Vận chửa thăng bình bởi thế thôi
May được trời người cùng hoà hợp
Sức người sẽ chuyển đổi cơ trời
Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 105, NXB Văn Học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỳ Đồng » Nghĩ bản tỉnh sự thế