03/08/2021 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí tại cao sơn
志在高山

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2013 15:16

 

Nguyên tác

高山大樹可梯身,
同類逍僚碩與群。
鴳鵲安知鴻鵠志,
雖升兩力蔽如雲。

Phiên âm

Cao sơn đại thụ khả thê thân,
Đồng loại tiêu liêu thạc dữ quần.
Yến thước an tri hồng hộc[1] chí,
Tuy thăng lưỡng lực tế như vân.

Dịch nghĩa

Trên đỉnh núi cao có nhiều cây lớn đang vươn lên
Cũng là nơi có nhiều cây nhỏ đang mọc tươi tốt
Cũng ở đây loài chim hồng hộc vẫn biết thương loài chim yến, chim thước bé nhỏ
Mặc dù sức bay của nó rất mạnh có thể chắn mây trời

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Núi cao cây lớn đứng vươn vai
Gửi được tấm thân cùng cỏ cây
Yến sẻ biết đâu hồng hộc chí
Tung bay thoả sức chắn mây trời

Bài thơ do ông Trần Khang, phó trưởng ban khánh tiết đình Ô Cách cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004
[1] Loài chim lớn khoẻ tựa chim đại bàng. Theo cố học giả Đào Duy Anh thì hồng là con ngỗng trời, hộc là con ngan trời (con ngan, người Nam gọi là con vịt xiêm). Hai loài chim này bay vừa cao vừa xa. Tuy nhiên văn học cổ vẫn có lúc gọi chung là chim hồng hộc, với ý nghĩa là biểu tượng của người có chí lớn và cũng là biểu tượng hoa văn con chim Lạc khắc trên mặt trống đồng Ngọc Lũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Chí tại cao sơn