24/09/2021 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Lẽ nào đà tuổi bốn muơi”

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:11

 

Lẽ nào đà tuổi bốn muơi
Lẽ nào bạc nửa góc trời thế a?
Mùa xuân còn chẳng vì ta
Này hoa, này mắt... như là cợt nhau
31-12-1994

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » “Lẽ nào đà tuổi bốn muơi”