16/08/2020 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang túc
江宿

Tác giả: Thang Hiển Tổ - 湯顯祖

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2008 03:01

 

Nguyên tác

寂歷秋江漁火稀,
起看殘月映林微。
波光水鳥驚猶宿,
露冷流螢濕不飛。

Phiên âm

Tịch lịch thu giang ngư hoả hy,
Khởi khan tàn nguyệt ánh lâm vi.
Ba quang thuỷ điểu kinh do túc,
Lộ lãnh lưu huỳnh thấp bất phi.

Bản dịch của Lưu Quyên

Lác đác đèn chài sông thu vắng
Dậy xem ánh nguyệt xế rừng xa
Ánh nước động giấc loài thủy điểu
Móc lạnh làm đom đóm ngại bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thang Hiển Tổ » Giang túc