03/08/2020 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi tu cho bạc lông tai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:42

 

Anh đi tu cho bạc lông tai,
Không bằng em cất nhành gai giữa đàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi tu cho bạc lông tai