17/01/2022 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ khúc số 15

Tác giả: Trần Duy Trung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 04/06/2008 22:42

 

Mỗi lần em hát
Anh vui cười kì

Mỗi lần em khóc
Anh liền quay đi

Tình yêu là gì?
Người yêu em không?

Ôi loài bướm ong
Thật là đáng gét

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Trung » Thơ khúc số 15