24/01/2021 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái khuê phòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 15:42

 

Em là con gái khuê phòng,
Em đi bán chỉ phải lòng đò thao.
Em đưa anh đến chợ Kênh Đào,
Trở ra Tuần Quán, trở vào Tuần Danh.
Yêu em mãi mãi ru anh,
Đưa em đi bỏ Tuần Tranh mà về!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái khuê phòng