05/12/2022 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân cảnh
春景

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 15:24

 

Nguyên tác

楊柳花深鳥語遲,
畫堂簷影暮雲飛。
客來不問人間事,
共倚欄杆看翠微。

Phiên âm

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì,
Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi.
Khách lai bất vấn nhân gian sự,
Cộng ỷ lan can khán thuý vi.

Dịch nghĩa

Trong khóm hoa dương liễu rậm, chim hót chậm rãi,
Dưới bóng thềm ngôi nhà chạm vẽ, mây chiều lướt bay.
Khách đến chơi không hỏi việc đời,
Cùng đứng tựa lan can ngắm màu xanh mờ mịt ở chân trời.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim chậm rãi kêu liễu rậm dày,
Bóng hiên nhà cổ, chiều mây bay.
Khách chơi chẳng hỏi gì nhân thế,
Cùng tựa lan can nhìn trời mây.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Xuân cảnh