31/03/2023 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua thầy thấy em hay

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 15:36

 

Hôm qua thầy thấy em hay
Thôi kệ chứ, mặc mày cớ gì tao?
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hôm qua thầy thấy em hay