22/01/2022 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước gì

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/05/2021 19:23

 

Hỏi gì?
Ta
hỏi gì ta?
Quê hương đâu nhỉ sao xa ta rồi?
Đi đâu
cuối đất cùng trời
Hỏi ai?
Ai hỏi đâu rồi quê hương?

Ước gì

một giọt sương
Rơi
trên áo ấy
xa phương trời buồn
Sương
đâu có biết
giận hờn
Sáng
phơi trong nắng
Chiều
ôm cỏ mềm

Ước gì

một cánh chim
Bay
qua biển rộng
đi
tìm trời thơ
Không buồn những chuyện vẩn vơ
Chim
đâu có bến
có bờ
quê hương...

Ước gì
thấy lại quê hương
Trẻ thơ đọc sách yêu thương giống nòi
Người trai
đem
chí xây đời
Vinh danh Tổ quốc rạng ngời
Việt Nam!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Ước gì