02/04/2023 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ lữ quán
秋夜旅館

Tác giả: Doãn Uẩn - 尹蘊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2020 11:05

 

Nguyên tác

慷慨鷄聲中夜歌,
寒風蕭瑟月光斜。
世間何事不如意,
客子歲時還在家。
㥯管忭邊吟促織,
鳴宵江外走飛沙。
旦來誰擬寬心物,
獨把壺觴看菊花。

Phiên âm

Khảng khái kê thanh trung dạ ca,
Hàn phong[1] tiêu sắt nguyệt quang tà.
Thế gian hà sự bất như ý,
Khách tử tuế thời hoàn tại gia.
Ẩn quản biện biên ngâm xúc chức,
Minh tiêu giang ngoại tẩu phi sa.
Đán lai thuỳ nghĩ khoan tâm vật,
Độc bà hồ thương khán cúc hoa[2].

Dịch nghĩa

Trong đêm thanh, con gà vẫn khảng khái ngân cao tiếng ca hát,
Trong đêm lạnh tiếng đàn sắt vẫn véo von dưới ánh trăng tà.
Trong thế gian này có việc gì không được như ý không?
Năm tháng dù khách tử có đi đâu, rồi cũng trở về nhà.
Tiếng ngâm nga vui mừng trong quán như thôi thúc người dệt,
Tiếng ca hót ngoài sông như bãi cát trắng có đàn chim bay hót lạ lùng.
Ngày lại ngày ai chẳng vui vầy bên các vật gần gũi như lòng chén rượu,
Một mình cầm bầu hoa xem đoá cúc nở mà phấn chấn trong lòng.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Gà gáy trong đêm điểm mấy canh,
Trăng quang gió thoảng tiếng đàn tranh.
Thế gian còn việc không như ý?
Khách tử vui nhà lúc tuổi xanh.
Trong quán lụa là lo dệt chóng,
Ngoài sông chim chóc dạo bay quanh.
Thường ngày vì vật khoan tâm đến,
Hoa cúc ta nâng chén rượu lành.
Nguồn: Doãn Uẩn thi tuyển, NXB Văn học, 2005
[1] Gió lạnh. Sách Lã thị xuân thu chép: Hàn phong có từ bắc phương. Chú rằng: Hàn phong do khí hậu xứ khảm sinh ra. Khảm là phương bắc.
[2] Bộ phận gần gốc thường có chất mộc, lá hình trứng gà, thường đến cuối thu nở nhiều hoa có nhiều chủng loại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Uẩn » Thu dạ lữ quán