20/07/2024 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ lĩnh
度嶺

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 04:37

 

Nguyên tác

年律將窮天地溫,
兩州風氣此橫分。
已吟子美湖南句,
更擬東坡嶺外文。
隔水叢梅疑是雪,
近人孤嶂欲生雲。
不愁去路三千里,
少住林間看夕曛。

Phiên âm

Niên luật tương cùng thiên địa ôn,
Lưỡng châu phong khí thử hoành phân.
Dĩ ngâm Tử Mỹ[1] Hồ Nam cú,
Cánh nghĩ Đông Pha[2] lĩnh ngoại[3] văn.
Cách thuỷ tùng mai nghi thị tuyết,
Cận nhân cô chướng dục sinh vân.
Bất sầu khứ lộ tam thiên lý,
Thiểu trú lâm gian khán tịch huân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm sắp hết mà đất trời ấm áp
Hai châu chia khí hậu chính nơi đây
Câu Hồ Nam đã ngâm thơ Tử Mỹ
Lĩnh Ngoại văn bắt chước Đông Pha này
Bên kia sông rừng mơ hoa như tuyết
Gần kề mình ngọn núi quái sinh mây
Ba ngàn dặm đường đi không buồn lắm
Tiếc ngắm chiều không đủ trong rừng cây
[1] Tức Đỗ Phủ.
[2] Tức Tô Thức.
[3] Chỉ Lĩnh Nam, vùng đất ngoài Dữu Lĩnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Độ lĩnh